ceļš
udenskritums
baznīca
mekletajs
Rubenes luterāņu baznīca

Rubenes luterāņu baznīca

Baznīca Rubenē ir no 13. gadsimta sākuma, kad šeit ticību sludināja Latviešu Indriķis. Patlaban apskatāmā baznīca celta 1739.-1740. gadā, ietverot 14. gadsimtā būvētās baznīcas altāra daļu. Ievērojami pārbūvēta 19. gadsimtā. Apgleznotā kancele darināta 18. gadsimta vidū. Padomju laikā baznīcas darbība turpinājās, draudze ir aktīva arī tagad.

Raksts pārpublicēts no www.zudusilatvija.lv