ceļš
udenskritums
baznīca
mekletajs
Dikļu pils

Dikļu pils

Senākās ziņas par Dikļu muižu ir no 1456. gada, kad šis īpašums piederējis Gotšalkam fon der Pālenam. 1919. gadā muiža tika piešķirta Valmieras apriņķa valdei, kas tajā iekārtoja bērnu patversmi. 1937. gadā muižā iekārtoja Valmieras apriņķa pašvaldību sadarbes apvienības sanatoriju. Pēc Otrā pasaules kara Dikļu muižā bija tuberkulozes sanatorija. 1974. gadā sanatorija tika pārveidota par traumatoloģijas un ortopēdijas rehabilitācijas slimnīcu „Dikļi”. 1993.gadā slimnīcu likvidēja, un muiža tika nodota Dikļu pagasta pašvaldībai. 2000. gadā pili iegādājās Elmārs Švēde, Egons Mednis, Normunds Grīva un Andris Putāns, kuri izveidoja a/s „Dikļu pils”. Dikļu muižas kompleksā pašlaik ietilpst trīs ēkas – pils, klēts un kūts. Pils restaurācijā tika veikta, respektējot visu senatnīgo. Ir atjaunota ēkas simetrija, restaurēti koka apdares elementi, krāsnis un kamīni. Pilī ir izveidota seno krāšņu kolekcija - 21 krāsns, no kurām 3 bijušas muižai piederīgas.
Raksts pārpublicēts saīsinātā variantā no www.zudusilatvija.lv