ceļš
udenskritums
baznīca
mekletajs
Zilaiskalns

Zilaiskalns

Kalns paceļas 66 metrus virs apkārtējās ainavas. Tā ir sena kulta vieta. Virsotnē atrodas mežu novērošanas tornis.

Vairāk par Zilokalnu www.valmierasnovads.lv